Hetty Termeer

Over mij

Hetty Termeer (1953) was jarenlang werkzaam in de wijkverpleging, en door middel van een vervolgopleiding gespecialiseerd in ouderenzorg. Zij werkte mee aan onderzoek in Rivierenland en diverse publicaties over ouderenmishandeling. Tussendoor is zij een aantal jaren docent verpleegkunde en docent zorg en welzijn geweest. Maar haar hart lag toch bij de wijkverpleging, in het bijzonder bij oudere afhankelijke mensen, en zo keerde zij erin terug. Richting haar pensionering heeft Hetty haar meest memorabele praktijk- en persoonlijke ervaringen met ouderenmishandeling in verhaalvorm geschreven. Beginnend met haar vroegste ervaring bij haar oma thuis…

Hetty is beschikbaar voor het geven van lezingen en bijscholingen.
Over alle vormen van ouderenmishandeling en/of het ziektebeeld dementie.
Hoe hiermee om te gaan, direct praktisch- én oplossingsgericht!

This book describes various true stories about elderly abuse, written from the caregiver. The author of this book, Hetty Termeer, aims with this book to identify elderly abuse, which occurs on a large scale, much faster and to dáre tackle it.

She is convinced that the behaviour of an older one that looks like dementia, by insufficient personal attention can lead to not-identifying of elderly abuse; even to reinforce this.

It applies to her that every elderly care situation stands alone; the approach of elderly abuse cannot simply be captured in a protocol. It is more important that caregivers, district nurses, nurse practitioners of the GP, immediately get started with the approach of elderly abuse, actually at the first signals. Preferably together. Ofcourse, this takes a considerable amount of time and creative ability to go into it fully. But otherwise..?!

Make your choice:
hardcover 14,95

Dit boek beschrijft verschillende waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling, geschreven vanuit de zorgverlener. De auteur van dit boek, Hetty Termeer, heeft met dit boek tot doel om ouderenmishandeling, dat op zeer grote schaal voorkomt, sneller te signaleren en te dúrven aanpakken.

Zij heeft de overtuiging dat het gedrag van een oudere dat lijkt op dementie, bij onvoldoende persoonlijke aandacht kan leiden tot niet-signalering van ouderenmishandeling; zelfs tot versterking hiervan.

Voor haar is geldend dat elke ouderenzorgsituatie op zichzelf staat; de aanpak van ouderenmishandeling laat zich niet zomaar in een protocol vangen. Het is veel belangrijker dat zorgverleners, wijkverpleegkundigen en onder meer praktijkondersteuners van huisartsen, daadwerkelijk bij de eerste signalen diréct met de aanpak van ouderenmishandeling aan de slag gaan. Liefst samen. Natuurlijk vergt dit behoorlijk veel tijd en creatief vermogen om er vol in te gaan. Maar anders…?!

‘Ouderenmishandeling komt in de beste families voor’ is ook in twee boekwinkels in Tiel te koop.

Libris boek- en kantoorboekhandel Arentsen
Voorstad 9
4001 LS Tiel

Rauwenhof Kiosk
Wilhelmina Druckerstraat 7
4003 ZN Tiel

Bovendien is bovenstaande titel door NBD Biblion op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Haar afdeling Redactie, recensent F.M. Boon schreef onder meer: “Mede gezien de ontwikkeling dat steeds meer ouderen langer ‘thuis’ moeten blijven wonen, is dit boek voor meerdere groeiende doelgroepen van belang.”
(05-02-2020)

Make your choice:
hardcover 14,95

Reviews

Hetty slaagt er bijzonder goed in om het thema "oudermishandeling" uit de taboesfeer te trekken. Ze getuigt van durf, en komt terecht op voor de doelgroep die niet (altijd) meer voor zichzelf kan en/ of durft opkomen. Hetty hanteert een toegankelijke schrijfstijl en dat maakt het boek fijn leesbaar!

Geplaatst door Aloka Liefrink op 10 October 2020

makkelijk te lezen boek, heldere voorbeelden wat maar een conclusie mogelijk maakt: ouderenmishandeling komt inderdaad in de beste families voor.

Geplaatst door Francien op 8 August 2020

Meer reviews